گیربکس بونفیلیولی

Bonfiglioli ساخت ایتالیا

گیربکس خورشیدی 

سری 600WE بونفیلیولی

از 900Nm تا 10.000Nm

قابل کوپل با الکتروموتور و هیدروموتور