گیربکس بونفیلیولی

Bonfiglioli ساخت ایتالیا

گیربکس خورشیدی 

سری 700C  بونفیلیولی

قابل کوپل با الکتروموتور و هیدروموتور

700CP | 700CK | 700C | 700CT | 700TK |