شیر زیر آکومولاتور

مدل دستی

از برندهای پارکر – هیداک – بوش – 

10 – 15 – 20 – 32 لیتر