لوگو بروینی BREVINI

گیربکس بروینی ایتالیا

گیربکس دنده بزرگ بروینی

شافت مستقیم و شافت بغل

گیربکس سنگین ، فوق سنگین و صنعتی

BREVINI ساخت ایتالیا