پمپ دنده ای کاساپا

سری HDP بدنه چدنی

از 25 تا 123 لیتر

فشار دائم 280 بار

ساخت ایتالیا