پمپ دنده ای کاساپا

سری HDP بدنه چدنی

60 لیتر تا 187

فشار دائم 280 بار

ساخت ایتالیا