شیر سلونوئیدی دوپلماتیک

 سری DSP10 دوپلماتیک ایتالیا

شیر برقی سایز 1.1/4 اینچ

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار