شیر سلونوئیدی دوپلماتیک

 سری DSP7 دوپلماتیک ایتالیا

شیر برقی سایز 3/4 اینچ

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار