پمپ هیدرولیک دستی

پمپ دستی دو طرفه و یک طرفخ

خروجی در هر حرکت 45cc و 25cc

پمپ دستی با مخزن هیدرولیک