پمپ پره‌ای (کارتریجی) هیدرولیک

ساخت صنایع هیدرولیک ایران (مشهد)

42 گالن، 50 گالن، 57 گالن و 60 گالن آمریکا در 1200 RPM

از 55  الی 120  سی‌سی جابجایی در هر دور

فشار دائم پمپ :175بار

فشار بیشینه پمپ: 210 بار