سوپاپ خطی هیدرولیک

سوپاپ یکطرفه سرراهی

سایز 1.1/4 اینچ 

برندهای اروپایی و چینی