سوپاپ خطی هیدرولیک

سوپاپ یکطرفه سرراهی

سایز 3/4 اینچ 

برندهای اروپایی و چینی