آکومولاتور هیدرولیک دیافراگمی

فشار مجاز هیدرولیکی : 210 بار ، 250 بار ، 350 بار

نسبت مجاز فشار گاز به فشار 1:6

پورت روغن: G1/2 اینچ