آکومولاتور هیدرولیک دیافراگمی

فشار مجاز هیدرولیکی : 140 بار، 210 بار، 250 بار  و 350 بار

نسبت مجاز فشار گاز به فشار 1:8

پورت روغن: G1/2 اینچ