آکومولاتور هیدرولیک دیافراگمی

فشار مجاز هیدرولیکی : 210 بار و 350 بار

نسبت مجاز فشار گاز به فشار : 1:6

پورت روغن: G1/2 اینچ