لوگو بروینی BREVINI

گیربکس بروینی ایتالیا

گیربکس خورشیدی سری  S

شافت مستقیم SL  –  شافت بغل SC

گیربکس سنگین ، فوق سنگین و صنعتی

BREVINI ساخت ایتالیا