سوکت شیر هیدرولیک

کانکتور شیر برقی هیدرولیک

سوکت 220 ولت 

حالت ساده و چراغ‌دار

استاندارد DIN43650