تجهیزات اندازه‌گیری و الکتریکی

تجهیزات اندازه‌گیری و الکتریکی و الکترونیکی

فروش  و تامین انواع تجهیزات و کالاهای اندازه‌گیری متغیرها و پارامترهای هیدرولیک

تجهیزات اندازه گیری فشار ، دبی و دمای سیستم هیدرولیک

در این دسته انواع تجهیزات اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال فشار سیستم هیدرولیک ، اندازه‌گیری آنالوگ و دیجیتال جریان (دبی) هیدرولیک ، اندازه‌گیری آنالوگ و دیجیتال دمای سیال سیستم هیدرولیک موجود می‌باشد.

تجهیزات آنالوگ و دیجیتال اندازه‌گیری سیستم هیدرولیک ساخت شرکتهای اروپایی ، آسیایی و آمریکایی نظیر ویکا wika ، نوافیما nuova fima  و … میباشد.


تجهیزات اندازه‌گیری و الکتریکی