شیر دستی هیدرولیک

دارای تک دسته فرمان

سایز3/4 اینچ

قابلیت فنری و قفلی بودن