آکومولاتور هیدرولیک دیافراگمی

فشار مجاز هیدرولیکی : 210 بار و 330 بار

نسبت مجاز فشار گاز به فشار 1:8

پورت روغن: G1/2 اینچ