پمپ هیدرولیک دستی

پمپ دستی دو طرفه

خروجی در هر حرکت 45cc