• یونیت هیدرولیک با پمپ دستی
  • مخزن هیدرولیک خوابیده و ایستاده
  • حجم تانک از 1 لیتر الی 20 لیتر
  • پمپ دستی یک طرفه و دوطرفه
  • حجم جابجایی 25CC یا 45CC در هر با تلمبه