خنک کن سیال هیدرولیک به وسیله آب‌خنک و یا هوای خنک

گرم کن سیال هیدرلیکی به وسیله المنت و تجهیزات گرم‌کننده

فروش و تامین انواع خنک‌کننده و گرم‌کننده سیال (روغن) سیستم هیدرولیک 

 این تجهیز در کنار یونیت هیدرولیک و یا مخرن هیدرولیک برای خنک کردن و یا گرم کردن سیال قرار می‌دهند.

در سیستم خنک کننده به وسیله عیور هوا سرد یا آب سرد از میان لوله‌های گرم روغن هیدرولیک ، سیال هیدرولیک خنک می‌شود. برای گرم کردن سیال هیدرولیک از المنت و دیگر تجهیزات تغییر دهنده دما، استفاده می‌شود.


گرم‌کن | خنک‌کن روغن