لوازم کوپل تجهیزات هیدرولیک

لوازم کوپل تجهیزات هیدرولیک ( خطوط هیدرولیک و تجهیزات هیدرولیک )

فروش و تامین انواع کوپلینگ ( متصل کننده ) شافت پمپ به الکتروموتور و دیزل ژنراتور

فروش و تامین انواع فلانچ و گلدانی متصل کتتده بدنه پمپ به الکتروموتور و دیزل ژنراتور

فروش و تامین انواع کوپلینگ ( متصل کننده ) خطوط انتقال سیال هیدرولیک

در این دسته انواع قطعات اتصال تجهیزات هیدرولیک را مشاهده میکنید. برای اتصال شافتخروجی پمپ هیدرولیک به الکتروموتور ، اتصال و ثابت کردن پمپ هیدرولیک به الکتروموتور و دیزل ژنراتور

انواع قطعات اتصال سریع خطوط هیدرولیک در سایزها و فشار های مختلف


لوازم کوپل تجهیزات هیدرولیک