کارت پرپورشنال شیرآلات و پمپ های هیدرولیک

فروش و تامین انواع کارت و برد الکترونیکی قطعات هیدرولیک

بررسی و انتخاب بردهای پرپرشنال شیرهای کنترل و پمپ های هیدرولیک

کارت های الکترونیکی شیرهای پرپرشنال برای راه‌اندازی و فرمان به شیرهای هیدرولیک با عملکرد پرپورشنال ( تناسبی ) مورد استفاده میباشند. شیرهای کنترل فشار و جریان هیدرولیک که به صورت تناسبی به سیستم هیدرولیک فرمان میدهند ، باید توسط این بردهای الکترونیکی فرمان بگیرند. فرمان از plc و یا هر واحد کنترلی دیگر به کارت صادر میشود و این کارت با تقویت ولتاژ و جریان فرمان قابل فهم برای شیر را صادر میکنند.

پمپ های دبی متغیر نیز برای تغییر دبی و فشار خروجی میتوانند از طریق الکترونیکی کنترل شوند . برای فرمان به این پمپ ها کارت پرپورشنال proportional ولتاژ و جریان را تقویت میکنند و برای شیرهای فرمان به پمپ واریابل قابل فهم میکنند.

در این دسته از فروشگاه هیدشاپ HYDSHOP انواع کارت پرپوشنال آتوس ATOS ، ویکرز VICKERS ، یوکن YUKEN ، بوش رکسروت BOSCH REXROTH ، دوپلماتیک DUPLOMATIC و دیگر برندها موجود میباشد.


کارت پرپورشنال شیرآلات و پمپ‌های هیدرولیک