فیلتر مکش هیدرولیک

فروش و تامین انواع صافی  و فیلتر خط مکش سیستم هیدرولیک از برندهای مختلف

بررسی و انتخاب تجهیزات فیلترینگ مکش سیستم هیدرولیک از نظر نصب و سایز

فیلترهای ساکشن به عنوان فیلترهای ایمنی برای محافظت از پمپ ها از آلودگی های ناخالص استفاده می شود که می تواند آنها را درگیر کند.

فیلترهای هیدرولیک در هر نقطه از یک سیستم هیدرولیک استفاده می شود. آلودگی ذرات باید برداشته شود. آلودگی ذرات علت اصلی شکست هیدرولیکی است. فیلترهای هیدرولیک در سه مکان کلیدی یک سیستم هیدرولیک، بسته به میزان مورد نیاز برای تمیزکاری مایع استفاده می شود. 

یک فیلتر مکش هیدرولیک به حذف این ذرات کمک می کند و روغن را به طور مداوم تمیز می کند. عملکرد هر فیلتر هیدرولیک با راندمان حذف آلودگی آن، به عنوان مثال، ظرفیت نگهداری خاک، اندازه گیری می شود. برای خرید صافی و فیلتر هیدرولیک با فروشگاه هیدرولیک هیدشاپ تماس بگیرید.


فیلتر مکش هیدرولیک