کارت پرپورشنال آتوس ATOS شیرآلات و پمپ های هیدرولیک 

فروش و تامین انواع کارت و برد الکترونیکی قطعات هیدرولیک آتوس ATOS

بررسی و انتخاب بردهای پرپرشنال شیرهای کنترل و پمپ های هیدرولیک آتوس ATOS ایتالیا

کارت های الکترونیکی شیرهای پرپرشنال ATOS برای راه‌اندازی و فرمان به شیرهای هیدرولیک آتوس با عملکرد پرپورشنال ( تناسبی ) مورد استفاده میباشند. شیرهای کنترل فشار و جریان هیدرولیک که به صورت تناسبی به سیستم هیدرولیک فرمان میدهند ، باید توسط این بردهای الکترونیکی فرمان بگیرند. فرمان از plc و یا هر واحد کنترلی دیگر به کارت صادر میشود و این کارت با تقویت ولتاژ و جریان فرمان قابل فهم برای شیر را صادر میکنند.

پمپ های دبی متغیر آتوس ATOS نیز برای تغییر دبی و فشار خروجی میتوانند از طریق الکترونیکی کنترل شوند . برای فرمان به این پمپ ها کارت پرپورشنال  proportional آتوس ATOS  ولتاژ و جریان را تقویت میکنند و برای شیرهای فرمان به پمپ واریابل قابل فهم میکنند.

در این دسته از فروشگاه هیدشاپ HYDSHOP انواع کارت پرپوشنال آتوس ATOS سری های E-ME و


کارت پرپورشنال آتوس ATOS شیرآلات و پمپ‌ ها