گیج فشار هیدرولیک

گیج فشار هیدرولیک hydraulic pressure gauge

فروش و تامین انواع تجهیزات قرائت فشار هیدرولیک

بررسی و انتخاب دستگاه ها و لوازم سنجش فشار سیستم هیدرولیک

آگاهی از فشار سیستم هیدرولیک یکی از مهمترین و اصلی ترین پارامترها در یک سیستم هیدرولیک می‌باشد.

انواع مانومتر های آنالوگ و دیجیتال در خطوط سیستم هیدرولیک نصب می‌شود تا طراح و اپراتور سیستم از میزان فشار هیدرولیک  در یک خط آگاه باشد.

پرشرگیج های آنالوگ دارای صفحه‌ای مدرج می‌باشند و فشار سیستم هیدرولیک را اغلب در واحد بار bar و یا PSI نشان می‌دهند.

وجود یک فشارسنج هیدرولیک در ابتدای سیستم لازم و ضروری می‌باشد. همچنین در خطوط فرعی برای آگاهی ار وضعیت عملگرها میتوان از پرشر گیج استفاده کرد.

گیج فشار هیدرولیک عموما در اندازه های صفحه 6cm ، صفحه 10cm و صفحه 16cm در رنج فشار از 4bar تا 1000bar ساخته میشوند. نجحوه نصب آنها پورت از پشت و یا پورت از زیر میباشد.


گیج فشار هیدرولیک