شیر کنترل فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC

فروش و تامبن شیرآلات «کنترل‌کننده فشار» و «محدودکننده فشار» سیستم هیدرولیک

بررسی و انتخاب و خرید انواع شیر کنترل‌کننده فشار با عملکرد و نصب متفارت

 در  این دسته انواع شیر کنترل فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC نظیر «ریلیف ولو فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC» ، «ردیوسینگ ولو فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC» ، «سکوئنس ولو فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC» ، «آنلودینگ ولو دوپلماتیک DUPLOMATIC» و «کانتربالانس دوپلماتیک DUPLOMATIC» موجود می‌باشد

سایزهای شیرهای کنترلرکننده فشار به ترتیب  (1/4)  – (3/8)  –  (1/2) – (3/4) – (1) –  (1.1/4)  اینچ میباشد که با مراجعه به کاتالوگ دوپلماتیک DUPLOMATIC و با توجه دبی عبوری از شیر در فشار مورد نظر ، سایز درست را انتخاب نمایید.

فرمان‌های ولو کنترل فشار باز و ریلیف بسته  با توجه به عملکرد سیستم هیدرولیک و  همچنین حالت تنظیم دستی و برقی (در ولتاژهای مختلف) برای سیستم انتخاب میشود.

شیرآلات کنترل کننده فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC در مدل‌های «بلوکی» ، «زیرشیری» ، «خطی (لوله‌ای)» در سیستم هیدرولیک نصب می‌شود.


شیر کنترل فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC